Reformaattori Yhteiskuntakriittinen radikaali rakentaja - Internationalistinen humanisekonoomi

Suomi Sipilän Moraali-Montussa

Oikein ja Väärin...

Verosuunnittelu on oikein, sitä jokainen jossain määrin tekee, ja näin tuleekin luonnollisesti tehdä. Se on normi.

Sen sijaan laki ei ole moraalin peruste, vaan toisin päin. 
Lain noudattaminen on tietysti moraalisesti oikein.

Mutta "korkea" moraali ja etiikka on lain säätämisen ja sen tulkinnan yksi peruspilari, kuten myös korkea käsitys oikean ja oikeudenmukaisuudesta.

Korkea moraali ja oikeudentunto siis menee tässä merkityksessä lain pykälistön ja lain tulkinnanvaraisuuden yläpuolelle, ja näitä kykyjä tarvitaan nimenomaisesti lain säätämiseksi.

Ja kuten ehdoton fakta on, ei mikään laki ja lain pykälistö ole valmis, ei koskaan! Vaan alati muuttuvassa maailmassa on lakia säädettävä eli muokattava aivan jatkuvasti.

Edustajuus ja päätöksenteko, maan asioiden johtaminen, ratkaisut ja siihen osallistuminen, perustuu juuri olennaiselta osin, sekä uusien lakien säätämiseen että olemassa olevien muuttamiseen. Tämä on selviö!

Lain säätäjä, eli kansanedustaja, onkin juuri moraalisesti, oikeudentunnon ja oikeudenmukaisuuden mukaan erittäin korkeassa vastuussa.

Lain säätäjän tehtävä on päättää laista ja myös sen tulkinnanvaraisuudesta.
Lain säätäjän tehtävä on päättää, hyvästä ja paremmasta, juuri korkean moraalin ja yleiseen hyvään perustuvan  korkean oikeudenmukaisuuden käsityksen perusteella.

Lain säätäjän, ja erityisesti maan korkeimman johdon, ministerien, ja aivan erityisesti pääministerin toimet, toimen julkisuus ja läpinäkyvyys, tulee täyttää maan korkeimmat mahdolliset moraaliset ja oikeudenmukaisuuden kriteerit, sekä tietysti kaiken muun lain pykälistön mukaisuuden, tarkimmalla mahdollisella tavalla.

Ja tässä on sekä Sipilä että hänen johtamansa ja määräämänsä hallitus, sekä hänen alaisuudessaan oleva ministeristö... EPÄONNISTUNUT!

Sipilän myötä on Suomi ajautunut juuri moraalisesti ja eettisesti järkyttävän kyseenalaisille ja väärille poluille.

Lain säätämisestä on tullut riiston ja sorron väline!

Lain säätäjän valtaa käytetään nyt laajamittaisesti väärin, erityisesti tiettyjä kansanosia vastaan, ja sitä vahingoittaen, hätää ja kärsimystä aiheuttaen ja lisäten!

Lain säätäjän valtaa käytetään nyt häikäilemättömällä tavalla yleisen hyvän, maan ja kansan etujen vastaisesti, olennaisesti tiettyjen eturyhmien lisä-etujen, vallan ja erityisesti rahan kahmimiseksi, sekä vastuuttomien ja katteettomien ja etenkin kohtuuttomien rahansiirtojen hyväksymiseksi ja tekemiseksi.

Lain säätäjän valtaa käytetään nyt aivan ennen näkemättömällä tavalla köyhien, vähäosaisten ja vähätuloisten elämän hankaloittamiseksi ja vahingoittamiseksi, lisäksi tavalla jossa riistetyt tulonsiirrot ohjataan hyväosaisille, tietyille eturyhmille, varakkaille ja yrityksille.

Tämä ei ole moraalisesti eikä eettisesti, eikä näin ollen laillisuuden ja oikeudenmukaisuuden käsityksen mukaisesti missään tapauksessa oikein. Ei missään tapauksessa!

Lain säätäjä toimii siis ehdottomasti ja vakavalla tavalla sekä lain tarkoituksen että erityisesti lain säätäjän vastuun ja velvollisuuden vastaisesti.

Ja tämä on nykysuomessa ihan käsittämättömän väärin!

Eikö Suomessa ole lakia tai tahoa joka tähän voi puuttua?
Onko Suomi vajoamassa juuri moraalisesti pohjamutiin?

Tämän Sipilä on Suomen politiikkaan tuonut, häpeällisen paheellisuuden, valheellisuuden ja riiston...!

Lain yksiselitteisyydestä...

Laki ei ole lainkaan yksiselitteinen!
Ja vaikka laki ja sen pykälät periaatteessa olisikin, ovat lain tulkinnat erittäin epä-yksiselitteisiä, kuten myös lain pykälistön perusteella tehdyt tulkinnat.

Lain tulkinnan määrittäjät, tuomarit, ovat normaalistikin, jopa täysin eri mieltä ratkaisuista ja lain tulkinnasta, sekä myös siitä miten tulkintaa tulee käyttää, mitä seuraamuksia on jne.

Erimielisyys lain tulkinnasta on "yksiselitteisyyden" sijasta normi, yleismääre, tavallisuus, tosiasia ja yksinkertaisesti vain olemassaoleva käytännön normaali toiminta.

Lain tulkitsijat, esim. eri viranomaisen toiminnassa varsin usein tulkitsevat lakia väärin, ja "lakiin vedoten" on lain väärinkäyttö varsin yleistä, korruptio.

Juuri viranomaisten toimessa oikeus vapaaseen lain tulkintaan ja päätösvalta, jopa mielivaltaisen lain "tulkinnan" perusteella, on suuri yhteiskunnallinen vääryys. 
Ja syy Suomen räjähdysmäiseen ja järjestelmälliseen rakenteelliseen korruptioon.

On selvä tunnettu fakta, että "lakia voidaan tulkita monella tavalla"!
Kuten myös se, että lakia voidaan tulkita "Halutulla" tavalla. Mikä onkin varsin yleistä ellei jopa normi.

Lakia on muutettava, jatkuvasti, moraalisesti ja eettisesti oikeaan, ei väärään suuntaan!

Ei missään tapauksessa siten kuin Sipilä ja Sipilän hallitus!


Lainaus artikkelista:

"– Se, mikä on laissa.. jos on lain pykälien mukaan toimittu, totta kai se on moraalisesti oikein. Moraali on meillä jokaisella omanlaisensa, ja jokainen voi sitä tulkita niin kuin itse haluaa.

– Laki on kuitenkin aika yksiselitteinen. Jos me ruvetaan hirveän kärkkäästi moralisoimaan sellaisia toimia, jotka ovat kuitenkin laillisia, niin silloin mielestäni pitäisi pikemminkin lähteä siitä, että muutetaan sitä lakia.

Tentin toinen juontaja, Lännen Median päätoimittaja Matti Posio tarkensi, että laillisuus on siis Lepomäen mukaan kriteeri myös moraalille.

– Totta kai. Jokaisella ihmisellä on omanlaisensa moraali. Siitä halua pitää kiinni viimeiseen asti. Sen takia meillä on laki, että meillä on yhteiset pelisäännöt."

https://m.facebook.com/EuroopanSuomalainen/

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/2671438/Lepomaki+verosuunnittelusta+Tot...

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Pasi Ranta

No, pian täällä ei ole muita kuin Sipilä ja muutama miljoona 17v loiseläjää maksamassa niitä veroja, ottakoot siitä omansa pois.

Toimituksen poiminnat