Reformaattori Yhteiskuntakriittinen radikaali rakentaja - Internationalistinen humanisekonoomi

Europoliisi - EU:n Talousrikollisuuden ja Veronkierron Torjunta

Erittäin hyvä uudistus!

Veronkierto ja talousrikollisuus on saatava kuriin rajuilla toimilla!

Köyhien kyykyttämisen ja tavallisten ihmisten ryöpyttämisen sijaan...
(Sipilän ja hallituksen toimet)

On iskettävä lujasti rikollisiin, korruptioon, veronkiertoon ja välttelyyn, talousrikollisuuteen, vilpillisiin poliitikkoihin jne.!!

Sen sijaan että kupataan puolustuskyvyttömiltä ja syyttömiltä, ja isketään elämässä vähimmäisen selviytymisen kanssa kamppaileviin, viattomiin tavallisiin ihmisiin...
On iskettävä syyllisiin!!

Sen sijaan että syyllistetään heikoimpia, on syyllistettävä todellisia syyllisiä!

EU:n on puututtava asiaan, toimittava ja estettävä mm. Sipilän hallituksen talousrikollisuutta tukevat ja sitä auttavat toimet.

EU:n tulee myös muodostaa erityinen riittävän suuri ja tehokas talousrikollisuuden ja myös korruption tutkinnan ja torjunnan poliisiyksikkö, Europol - Europoliisi...

Vahva, toimivaltainen ja erittäin iskukykyinen kansainvälinen poliisi, kansainvälisen rikollisuuden torjuntaan!

Sen on puututtava asiaan myös silloin kun kansalliset voimavarat eivät riitä, ja / tai kansalliset päättäjät ovat itse tai voivat olla epäilyjen kohteena, kuten Suomessa.

On perustettava EU tuomioistuin joka tuomitsee ja täydentää mm. kansallisesti puutteellista korruption ja talousrikollisuuden vastaista lainsäädäntöä.

Kansainvälinen rikollisuus, eli aina silloin kun asiaan liittyy millään tavalla ulkomailla toimintaa ja / tai rahojen ja varojen siirtoja rajojen yli, on tutkittava ja tuomittava kansainvälisellä tasolla.

Yritysten todelliset omistajat on selvitettävä ja listattava, bulvaaniyhtiöt ja myös bulvaani-henkilöomistajat samoin.

Silloin kun korruptio ja talousrikollisuus on järjestelmällistä, laajamittaista ja kansainvälistä, ja silloin kun kansallinen johto on siihen sekaantunut tai suojelee sitä, tai toimillaan haittaa ja jopa edistää rikollisuuden harjoittamista, on kansainvälisen ja paikallisuudesta ja / tai paikallispolitikoinnista riippumattoman toimijan tutkittava, iskettävä ja tuomittava. Kuten Suomessa.

Kaikkien EU:n kansalaisten on suoraan voitava ilmoittaa epäillyistä rikoksista kansainväliselle poliisille.

https://www.facebook.com/EuroopanSuomalainen/

http://yle.fi/uutiset/eurooppa_aikoo_rekisteroida_kaikkien_yritysten_tod...

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat